13,8 miljoen voor omleidingsweg rond Zoersel

08-11-2016
-
Nieuws uit Zoersel

Rond 2018-2019 zouden de werken voor de aanleg van een omleidingsweg rond het dorp van Zoersel van start moeten gaan. Dat antwoordde de Vlaamse minister van Mobiliteit op een vraag van Katrien Schryvers. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw onteigeningsbesluit en een projectnota voor het realiseren van een verbindingsweg met het industriegebied in Malle. Er gebeurden ook al vijf onteigeningen.

 

Al in 1963 besliste het gemeentebestuur van Zoersel over het tracé van een omleidingsweg rond de dorpskern. Intussen groeide de deelgemeente spectaculair, werd de E34 aangelegd en ontwikkelde de industriezone Malle zich. Allemaal elementen die een grote weerslag hebben op het (zwaar) verkeer in de regio. “Dat maakt dat de dorpskern van Zoersel kreunt onder het verkeer,” aldus Schryvers, “Met de aanleg van een omleidingsweg willen we het dorp weer leefbaar en verkeersveilig maken. Ook moet er absoluut een verbindingsweg komen tussen de omleidingsweg en de industriezone van Malle.”  

In het najaar van 2012 werd voor de omleidingsweg een bouwaanvraag ingediend en een openbaar onderzoek georganiseerd. In de zomer van 2013 besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) echter de bouwaanvraag in te trekken. In functie van de opmerkingen op de eerste aanvraag wordt daarom het ontwerp geoptimaliseerd.

Ook het onteigeningsbesluit van enkele percelen werd in 2013 nietig verklaard. Daarvoor is momenteel een nieuw besluit in opmaak. Voor de andere percelen zijn de onderhandelingen lopende. Zo werden er reeds vijf verwervingen uitgevoerd voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro.

Het totale project van de omleidingsweg wordt geraamd op een bedrag van 13,8 miljoen euro. Daarvan werd al 1,15 miljoen euro gespendeerd.

Voor het ontwerp is een bedrag van 300.000 euro geraamd, de onteigeningen vertegenwoordigen een bedrag van 6.000.000 euro en de kost voor de eigenlijke aanleg is berekend op 7.500.000 euro, zo bleek ook uit het antwoord aan Schryvers.

 

De minister rekent erop dat de onteigeningen in het kader van de aanleg van de omleidingsweg in 2018 gedaan zouden zijn. Dan kan het archeologisch onderzoek starten, alsook het verleggen van de fluxysleiding. Eens dat voltooid is, rond 2018-2019, kan gestart worden met de aanleg van de weg.

Pas daarna, vermoedelijk 2019, gaat men van start met de onteigeningen in het kader van de aanleg van de verbindingsweg met Malle. Voor de realisatie van deze verbindingsweg tussen de omleidingsweg en de industriezone Malle is een projectnota in opmaak. Deze werken zouden dan starten in 2020-2021. Het ontwerp zelf hiervan is geraamd op 200.000 euro.

 

Katrien Schryvers reageert voorzichtig tevreden: “Vorig jaar hadden we helemaal geen zicht op een tijdsschema, en in het verleden werden vooropgestelde timings herhaaldelijk niet gehaald. Nu heb ik wel een planning gekregen, en hoop ik maar dat deze engagementen verder kunnen worden waargemaakt. Zo komen we toch weer een stap dichter bij een  leefbaar Zoersel.”