Commissie grensoverschrijdend gedrag in de sport breidt werkgebied uit

19-10-2017
-
Nieuws over zorg

Enkele maanden geleden doken pijnlijke getuigenissen op over misbruik van jonge judoka’s door hun coaches. Het Vlaams parlement besloot daarom tot de oprichting van een bijzondere commissie om het fenomeen van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld grondig te onderzoeken. Intussen staken ook getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik in de culturele wereld de kop op. Deze middag besliste de commissie om haar taakstelling te verbreden tot grensoverschrijdend gedrag in het algemeen. Commissievoorzitter Katrien Schryvers richtte daartoe een vraag aan het bureau van het Vlaams Parlement. Eens het bureau beslist heeft, kan het voltallige parlement zich uitspreken.

 

In plaats van het probleem inzake grensoverschrijdend gedrag vast te haken aan een specifieke sector, lijkt het ons beter om dit te beschouwen als een breed, maatschappelijk thema. Daarom willen we de taakstelling van de commissie die werd opgericht naar aanleiding van de getuigenissen in de sportsector verruimen.

 

De commissieleden stellen voor om de problematiek in zijn geheel in kaart te brengen en bestaande beleidsinitiatieven te analyseren. Dat moet uitmonden in aanbevelingen inzake de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag, zowel in algemeenheid als specifiek naar verschillende beleidsdomeinen toe.

 

We zullen eerst de hoorzittingen rond het luik sport afronden, om dan een volgend beleidsdomein aan te snijden. Dit moet leiden tot een aantal algemene aanbevelingen, onder meer wat betreft de cultuuromslag, de organisatie van een meldpunt, aanspreekpunten integriteit … Vervolgens kunnen we verdergaan met sectorspecifieke aanbevelingen.