09-11-2017
Nieuws over kinderen

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde organisatieLees meer

19-10-2017
Nieuws over zorg

Enkele maanden geleden doken pijnlijke getuigenissen op over misbruik van jonge judoka’s door hun coaches. Het Vlaams parlement beslootLees meer

07-09-2017
Nieuws over kinderen

Het aantal opvanglocaties en opvangplaatsen in de gezinsopvang is de laatste jaren afgenomen, terwijl de groepsopvang de laatste jaren inLees meer

25-08-2017
Nieuws over wonen

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil de aanpassingspremies vanuit het VAPH en Wonen-Vlaanderen omvormen tot een nieuw systeem.Lees meer

11-08-2017
Nieuws over zorg

Net als voor personen met een handicap, zoekt de Vlaamse regering naar een manier om de ouderenzorg persoonsvolgend te financieren. VlaamsLees meer

15-07-2017
Nieuws over kinderen

Vandaag nam de Vlaamse Regering kennis van het evaluatierapport over het decreet pleegzorg. Daarbij springt de vaststelling dat het decreetLees meer

12-04-2017
Nieuws over kinderen

Met meer dan 40.000 zijn ze, de kinderen die in Vlaanderen naar de gezinsopvang gaan en vandaag opgevangen worden door ongeveer 5.600Lees meer

07-04-2017
Nieuws uit het parlement

Wie erft van zijn ouders kan kiezen of hij de hele nalatenschap behoudt of verwerpt ten voordele van zijn eigen kinderen. VlaamsLees meer

05-04-2017
Nieuws over kinderen

Studenten die ziek zijn of een beperking hebben waardoor ze geen voltijds studieprogramma kunnen volgen, lopen daardoor de kans hun recht opLees meer

03-04-2017
Nieuws over kinderen

Sinds begin vorig jaar hebben gemeenten de mogelijkheid om een verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders te openen. Uit eenLees meer