Moeder-babyeenheden krijgen 20 procent meer aanmeldingen op twee jaar tijd

10-04-2018
-
Nieuws over zorg

De twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen kregen in 2017 ruim een vijfde meer aanmeldingen dan in 2015. Door de toegenomen complexiteit van de aangemelde problematieken duurt de behandeling ook langer. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Voor haar een duidelijk  bewijs dat psychologische hulp voor vrouwen die pas bevallen zijn absoluut noodzakelijk blijft.

 

Voor de meeste vrouwen is het een periode van vreugde, maar sommige kersverse moeders kampen na de bevalling met ernstige psychologische problemen en/of gevoelens van depressie. Het gaat vaak om vrouwen met een complexe relationele achtergrond, een verslaving of een psychische stoornis. Voor deze vrouwen is gespecialiseerde hulpverlening absoluut aangewezen. Niet alleen voor henzelf, ook voor de  opbouw van de relatie met hun baby.

 

Een residentiële behandeling van de moeder kan er echter toe leiden dat de noodzakelijke band tussen de moeder en het kind in de eerste weken en maanden moeilijker of niet kan worden opgebouwd. Daarom ontstonden er enkele projecten waarbij het kind tijdens de behandeling bij de moeder kan blijven. Het Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem bieden dergelijke zorgverlening door middel van residentiële opname of dagbehandeling. De moederbabyeenheid van PZ Sint-Camillus heeft ook een ambulante werking. PC Bethanië heeft dat niet, maar werkt met een combinatie van opeenvolgende residentiële opname en dagbehandeling (of omgekeerd).

 

Vorig jaar kreeg PC Bethanië 242 aanmeldingen en PZ Sint-Camillus 207. Dat is aanzienlijk meer dan de jaren voorheen. In totaal gaat het over een periode van twee jaar over een stijging van 22,34 procent.

 

Tabel: Aantal aanmeldingen

 

2015

2016

2017

PC Bethanië

199

211

242

PZ Sint-Camillus

168

193

207

Totaal

367

404

449

 

Hoewel het aantal behandeltrajecten in 2017 lager lag dan in 2016, bleef de capaciteitsbezetting nagenoeg even hoog (jaarlijks meer dan 100 procent). Dit is te verklaren door de langere behandeltermijnen in 2017 door de toegenomen complexiteit van de aangemelde problematieken, aldus de minister in zijn antwoord op de parlementaire vraag hierover van Katrien Schryvers.

 

Tabel 2: Aantal gestarte behandelingstrajecten

 

2015

2016

2017

PC Bethanië

117

71

57

PZ Sint-Camillus

112

91

77

Totaal

229

162

134

 

Dergelijke cijfers bewijzen hoezeer er nood is aan de moeder-kindeenheden in Vlaanderen. Ook moet meer aandacht kunnen gaan naar dagbehandeling en de ambulante zorg. Zo kunnen meer mensen geholpen worden, zonder dat er bijkomende residentiële plaatsen gecreëerd moeten worden. Zij verwijst daarmee naar het voorstel van resolutie betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van postnatale depressie die het Vlaams Parlement in oktober 2015 goedkeurde. Daarin vraagt het Vlaams Parlement om de expertise en kennis uit de moeder-kindeenheden te verspreiden naar andere residentiële en ambulante werkingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. In dat kader werden in Oost-Vlaanderen en Antwerpen twee proefprojecten ‘Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg’ opgestart. Het proefproject in Gent loopt nog tot eind september, het proefproject in Antwerpen liep tot eind februari.