Nog minder dan een derde overledenen gewoon begraven

27-03-2017
-
Nieuws uit het parlement

Vorig jaar werden meer dan twee derden van de overledenen gecremeerd in plaats van begraven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij de bevoegde minister. Het aantal crematies ligt al jaren in stijgende lijn. Alternatieven voor het klassiek cremeren zijn vooralsnog niet toegelaten.

 

In Vlaanderen mogen stoffelijke overschotten van overledenen ofwel begraven ofwel gecremeerd worden. Het voorbije jaar was het aandeel crematies beduidend groter dan het aandeel begravingen. In 68,89 procent van de overlijdens werd overgegaan tot crematie. Dat is meer dan in 2015 , toen ging het over 67,86 procent.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vlaams Gewest

33.619

34.203

36.860

38.977

39.086

41.935

41.657

 

Het aantal crematies ligt al jaren in stijgende lijn. De laatste jaren gaan er ook steeds meer stemmen op om alternatieve, meer milieuvriendelijke vormen van lijkbezorging te onderzoeken. Zo werd al onderzoek gedaan naar resomatie, waarbij het stoffelijk overschot wordt opgelost in water en loogzout, en naar cryomatie, waarbij het stoffelijk overschot dermate wordt afgekoeld tot het uiteenvalt. Voor beide procedés kan echter niet worden aangetoond dat ze daadwerkelijk technisch, economisch en ethisch beter zijn dan de gangbare techniek van het verbranden, aldus de minister in antwoord op een parlementaire vraag van Katrien. Ze kunnen dan ook nog niet worden toegepast.

 

Op initiatief van Schryvers is het nu wel mogelijk voor gemeentes om op bepaalde publieke plaatsen op het grondgebied ruimte af te bakenen om assen te verstrooien of te begraven. Vroeger moest dat op de gemeentelijke begraafplaats gebeuren, op het grondgebied van de aan België grenzende territoriale zee of op privégrond, maar nu kan de gemeente daarvoor ook andere openbare plaatsen aanduiden, zoals bijv. de duinen of een bos. Het begraven van assen kan dan alleen maar in biologisch afbreekbare urnen, vervaardigd uit organische materialen. Daarbij is het ook mogelijk dat in het deksel van de urn een zaadje of stekje van een plant of een boom wordt geplaatst, zodat op de plaats van  de begraving een herdenkingsbos zou kunnen ontstaan.