Onderzoek naar nieuwe bestemming vliegveld Malle-Zoersel

21-11-2016
-
Nieuws uit Zoersel

Voor het voormalig militair vliegveld te Malle-Zoersel is een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) uitgewerkt. Het voortraject is hiermee afgerond en de decretale planprocedure kan gestart worden. Dat vernam  Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Joke Schauvliege. Eens het GRUP kan worden goedgekeurd, zal er ook meer duidelijkheid komen over de nieuwe eigenaar van het domein.

 

De provincie Antwerpen telt tal van militaire domeinen die al geruime tijd niet meer als dusdanig worden gebruikt. Vier van deze militaire domeinen werden door Defensie overgedragen aan Vlaanderen. Zo ook het militair vliegveld te Malle-Zoersel. In juli 2013 keurde de Vlaamse Regering een startbeslissing goed om een nieuwe bestemming te zoeken voor het domein.

 

Hiertoe werd een plan-milieueffectenrapportage (pan-MER) opgesteld. Daarin werden alle alternatieven van nieuwe bestemming onderzocht op de mogelijke effecten op het milieu en de omgeving. Op basis van dit plan-MER werd een planvoorstel opgemaakt, dat inmiddels werd uitgewerkt tot een voorontwerp van GRUP. Daarin werd een evenwicht gezocht tussen de verschillende functies die op dit domein al lange tijd actief zijn, nl. landbouw, natuurbehoud en recreatie. In het GRUP wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met name de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS). “Het gaat hier over de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos in de regio Neteland,” aldus Schryvers. Daarnaast zullen in het kader van het GRUP drie ankerplaatsen worden omgezet naar erfgoedlandschap, nl. Domein Blommerschot en Beulkbeemden, Zalfens Gebroekt, en ’s Herenbos, Heihuizen en Zalfen.

 

Eens de plenaire vergadering is doorgegaan, zal het dossier op de tafel van de Vlaamse Regering belanden. Eens de regering het plan voorlopig heeft vastgesteld, zal er een openbaar onderzoek komen. Als dan ook de Raad van State een advies uitbrengt, kan de Vlaamse regering het plan definitief vaststellen. “Afhankelijk van de adviezen, de resultaten van het openbaar onderzoek en de politieke besluitvorming zijn inhoudelijke bijsturingen in deze procedure nog altijd mogelijk,” zegt Schryvers.

 

Momenteel is nog niet duidelijk wie de nieuwe eigenaar zal worden van het domein. De mogelijke eigendomsoverdracht aan het Agentschap Natuur en Bos is uitgesteld tot de officiële goedkeuring van het GRUP. Ook Pidpa en een aantal particuliere eigenaars tonen interesse in (delen van) het domein. Katrien Schryvers blijft het dossier nauwgezet opvolgen.