Opvallende stijging in aanvragen kraamzorg

26-04-2018
-
Nieuws over zorg

Het aantal aanvragen voor kraamzorg stijgt de laatste jaren aanzienlijk. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Tegenover 2015 was het aantal dossiers kraamzorg in 2016 met 19% gestegen, en de teller voor het eerste semester van 2017 staat al op bijna 8.000. Schryvers doet dan ook een oproep om de situatie goed op te volgen en daadwerkelijk in voldoende aanbod te blijven voorzien. Zeker nu er projecten lopen waarbij pas bevallen vrouwen het ziekenhuis sneller verlaten. Een goede opvolging van zowel moeder als kind is enorm belangrijk, a fortiori wanneer postpartumcomplicaties optreden.

 

Gezinnen die een baby verwelkomen, kunnen kraamzorg aanvragen. Deze vorm van gezinszorg helpt kersverse mama’s en papa’s om te wennen aan de nieuwe situatie. Kraamzorg is een vorm van gezinshulp die vrouwen en hun gezin helpt te wennen aan de nieuwe situatie door een handje toe te steken bij de zorg voor de pasgeborene of door lichte huishoudelijke taken over te nemen. 

 

In 2013 waren er 9.713 dossiers gezinszorg waarin zorg werd geboden aan een gezin met een pasgeboren kind. In 2016 steeg het aantal dossiers kraamzorg tot 13.630, dat is 19 procent meer dan het jaar daarvoor. Tijdens het eerste semester 2017 werden al 7.998 dossiers geteld. Als de cijfers voor de tweede helft van 2017 in dezelfde lijn liggen, zal er opnieuw sprake zijn van een stijging van zo’n 17 procent. Tegenover 2013 is er in dat geval sprake van een stijging van maar liefst 65 procent!

 

Wie bevallen is, heeft recht op kraamzorg tot 8 weken na de geboorte van het kind. Veel ziekenfondsen betalen een aantal uren kraamzorg terug, vaak is dat 30 uur. Het gemiddeld aantal uren gezinszorg per dossier kraamzorg daalde licht, van 34,53 uur in 2013 over 30,04 uur in 2016 tot 27,99 uur in de eerste helft van 2017. Het aandeel gezinnen waarbij meer dan 80 uur kraamzorg werd verleend, lijkt in 2017 in dezelfde lijn te liggen als in 2016 (3%). Dat aandeel ligt iets lager dan de jaren ervoor.
 

 

 

2013

2015

2016

Eerste semester 2017

Dossiers kraamzorg

9.713

11.445

13.630

7.998

Gemiddeld aantal uur kraamzorg

34,53

32,74

30,04

27,99

Meer dan 80 uur

453 (4,6%)

503 (4,4%)

408 (2,9%)

240 (3%)

 

Mogelijk is het federale beslissing om de verblijfsduur in het ziekenhuis na een bevalling minder te financieren, mee verantwoordelijk voor de stijgende vraag naar kraamzorg. Vrouwen worden daardoor sneller ontslagen uit de kraamkliniek. Het is dan natuurlijk belangrijk om in voldoende aanbod van kraamzorg te voorzien. 10% van de jonge moeders krijgt na de bevalling in meer of minder mate een postpartum depressie. Zeker in dergelijke gevallen is een goede opvolging van zowel moeder als kind van groot belang.

 

Schryvers benadrukt  dan ook dat het belangrijk is dat Vlaanderen afstemt met het federale niveau om in de nodige begeleiding en hulp van pas bevallen vrouwen te voorzien. In november 2016 keurde het Vlaams Parlement nog een voorstel van resolutie goed waarin wordt gevraagd naar een betere uitbouw van de postnatale zorg thuis. Daarin moet de ambulante vroedvrouw een centrale rol krijgen en moet de medische zorg thuis 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 verzekerd kunnen worden. Ook samenwerking tussen gespecialiseerde verzorgenden en de gynaecoloog, huis- en kinderarts en de vroedvrouw is van groot belang. Het is goed dat meer en meer jonge gezinnen de weg naar kraamzorg vinden. Door een goede afstemming en opvolging van de zorg in de kraamkliniek en thuis, geven we moeder en baby’s meer kansen op een goede start.