Werknemersstatuut voor samenwerkende onthaalouders

07-09-2017
-
Nieuws over kinderen

Het aantal opvanglocaties en opvangplaatsen in de gezinsopvang is de laatste jaren afgenomen, terwijl de groepsopvang de laatste jaren in stijgende lijn blijft gaan. Om ouders blijvend de kans te geven te kunnen kiezen voor kleinschalige opvang in een huiselijke sfeer, moeten we onthaalouders ondersteunen die kiezen samen te werken. Dat kan door de toekenning van het werknemersstatuut voor samenwerkende onthaalouders die de opvang buiten de eigen gezinswoning organiseren en 9 tot 18 kindjes opvangen.

 

Sinds enkele jaren kunnen onthaalouders samenwerken, ofwel als gezinsopvang (tot 8 kinderen), ofwel als groepsopvang (vanaf 8 kinderen). Het blijft steeds opvang met een kleinschalig karakter.

 
Samenwerken biedt tal van voordelen. De onthaalouders kunnen elkaar als team wederzijds ondersteunen en overleggen. Het biedt continuïteit bij afwezigheid van één van hen en laat toe de arbeidstijd te verdelen en het arbeidsritme beter af te stemmen op het eigen privé- en gezinsleven. 
Tussen 2014 en 2016 kwamer er in Vlaanderen 17 opvanglocaties bij waarbij onthaalouders samenwerken.

 
(Samenwerkende) onthaalouders worden vandaag tewerkgesteld in een sui generis statuut dat hen een onkostenvergoeding garandeert en bepaalde sociale rechten toekent. 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vereist voor de toekenning van dat statuut dat de opvang in de eigen privégezinswoning plaatsvindt. Die interpretatie wijkt echter af van deze van Kind en Gezin die niet vraagt dat het om de eigen woning van de onthaalouders gaat.

 
Omdat samenwerkende onthaalouders vaak meer kinderen opvangen, moeten ze vaker uitwijken naar een andere gezinsingerichte locatie. Ze lopen zo het risico dat het sui generis statuut niet op hen van toepassing is.

 
Om RSZ-interpretatieproblemen te vermijden en opvang door samenwerkende onthaalouders buiten de privégezinswoning zonder probleem mogelijk te maken, willen we onthaalouders die samenwerken en 9 tot 18 kinderen opvangen, in het werknemersstatuut tewerkstellen. Dat werknemersstatuut geldt enkel op voorwaarde dat de opvang niet in de eigen gezinswoning (van één van de samenwerkenden) gebeurt.

 
Ook voor samenwerkenden die tot 8 kinderen opvangen buiten de gezinswoning moet een oplossing geboden worden voor de RSZ-interpretatie van de notie gezinswoning. Ook zij dreigen mogelijks het sui generis statuut te verliezen.