Nieuws

21-09-2018
Nieuws over kinderen

De jeugdrechtbank zou voor zeer kwetsbare jongeren of jongvolwassenen, onder welomschreven voorwaarden, voortgezette jeugdhulpverlening na deLees meer

22-08-2018
Nieuws over kinderen

CD&V wil dat er in Vlaanderen een afstammingscentrum met een daaraan gekoppelde DNA-databank wordt opgericht. Bij dit centrum kunnenLees meer

27-06-2018
Nieuws uit het parlement

Na een reeks verontrustende getuigenissen over seksueel misbruik in de sportwereld richtte het Vlaams Parlement een bijzondere commissieLees meer

14-06-2018
Nieuws over zorg

CD&V pleit voor een intersectorale commissie voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen gebruikers en aanbieders vanLees meer

03-05-2018
Nieuws over kinderen

Mantelzorgers bieden toegewijde zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in de eigenLees meer

26-04-2018
Nieuws over zorg

Het aantal aanvragen voor kraamzorg stijgt de laatste jaren aanzienlijk. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger KatrienLees meer

11-04-2018
Nieuws uit het parlement

Bij het meldpunt 1712 kan men terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt isLees meer

10-04-2018
Nieuws uit het parlement

Je erfenis of een deel ervan nalaten aan een goed doel, lijkt steeds meer ingang te vinden. Zo lagen in 2017 de Vlaamse inkomsten uitLees meer

10-04-2018
Nieuws over zorg

De twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen kregen in 2017 ruim een vijfde meer aanmeldingen dan in 2015. Door de toegenomen complexiteit van deLees meer

22-03-2018
Nieuws uit Zoersel

Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven.  Zo willen sommige mensen graagLees meer