Nieuws

27-11-2017
Nieuws over wonen

Studentensteden weten niet hoeveel koten er op hun grondgebied worden aangeboden, dat vernam Katrien Schryvers in antwoord op een vraag vanLees meer

24-11-2017
Nieuws uit Zoersel

Vandaag hekelen een aantal burgemeesters de onhoudbare verkeerssituatie in hun dorpskernen. Ook Zoersel gaat hier al jaren gebukt onder. EnLees meer

19-11-2017
Nieuws over kinderen

Sedert het decreet van 2012 wijzigde de context van interlandelijke adoptie sterk. Ook de nood aan een nieuw kader om zoveel mogelijkLees meer

17-11-2017
Nieuws over kinderen

Sedert het decreet van 2012 wijzigde de context van interlandelijke adoptie sterk. Ook de nood aan een nieuw kader om zoveel mogelijkLees meer

09-11-2017
Nieuws over kinderen

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde organisatieLees meer

19-10-2017
Nieuws over zorg

Enkele maanden geleden doken pijnlijke getuigenissen op over misbruik van jonge judoka’s door hun coaches. Het Vlaams parlement beslootLees meer

07-09-2017
Nieuws over kinderen

Het aantal opvanglocaties en opvangplaatsen in de gezinsopvang is de laatste jaren afgenomen, terwijl de groepsopvang de laatste jaren inLees meer

25-08-2017
Nieuws over wonen

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil de aanpassingspremies vanuit het VAPH en Wonen-Vlaanderen omvormen tot een nieuw systeem.Lees meer

11-08-2017
Nieuws over zorg

Net als voor personen met een handicap, zoekt de Vlaamse regering naar een manier om de ouderenzorg persoonsvolgend te financieren. VlaamsLees meer

15-07-2017
Nieuws over kinderen

Vandaag nam de Vlaamse Regering kennis van het evaluatierapport over het decreet pleegzorg. Daarbij springt de vaststelling dat het decreetLees meer