Nieuws

27-03-2017
Nieuws uit het parlement

Vorig jaar werden meer dan twee derden van de overledenen gecremeerd in plaats van begraven. DatLees meer

15-03-2017
Nieuws over kinderen

Vorig jaar vonden 183 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een opvangplaats in een pleeggezin. Er werden ook twee snelleLees meer

10-03-2017
Nieuws over kinderen

Wie het financieel moeilijk heeft en zijn kind naar een kinderopvangvoorziening met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage brengt, kan aan hetLees meer

09-03-2017
Nieuws over wonen

Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en An Christiaens stellen voor bij het overlijden van een huurder die eenLees meer

09-03-2017
Nieuws over kinderen

Meer dan 1400 baby’s en peuters met een specifieke zorgbehoefte vonden in 2015 een plaats binnen de vergunde kinderopvang voor baby’s enLees meer

01-02-2017
Nieuws over kinderen

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers en federaal Kamerlid Sonja Becq vragen in een uitgebreid puntenplan meer aandacht voor kinderen vanLees meer

25-01-2017
Nieuws over kinderen

Er komt een externe commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. DatLees meer

23-01-2017
Nieuws over zorg

Vermaatschappelijking van zorg, het is een woord dat op vandaag heel vaak en in heel uiteenlopende contexten in de mond wordt genomen. SommigenLees meer

10-01-2017
Nieuws over kinderen

De ‘nieuwkomerstaks’ is een obstakel voor de internationalisering van het hoger onderwijs, vinden zowel Vlaams volksvertegenwoordiger KatrienLees meer

09-01-2017
Nieuws over kinderen

Ongeveer een derde van alle uithuisplaatsingen waartoe een jeugdrechter beslist, betreft eenLees meer