Nieuws

11-04-2018
Nieuws uit het parlement

Bij het meldpunt 1712 kan men terecht met vragen of meldingen over alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling. Het meldpunt isLees meer

10-04-2018
Nieuws uit het parlement

Je erfenis of een deel ervan nalaten aan een goed doel, lijkt steeds meer ingang te vinden. Zo lagen in 2017 de Vlaamse inkomsten uitLees meer

10-04-2018
Nieuws over zorg

De twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen kregen in 2017 ruim een vijfde meer aanmeldingen dan in 2015. Door de toegenomen complexiteit van deLees meer

22-03-2018
Nieuws uit Zoersel

Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven.  Zo willen sommige mensen graagLees meer

02-03-2018
Nieuws over kinderen

Het opvangen van een kind met specifieke zorgbehoeften is niet altijd evident en stelt een organisator van kinderopvang, de opvanglocatie en deLees meer

23-02-2018
Nieuws uit het parlement

Minister Koen Geens hervormde het federale erfrecht. De modernisering van de erfbelasting

Lees meer
21-02-2018
Nieuws over kinderen

Sinds 1 januari 2014 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht. De evaluatie ervan na drie jaar toonde aan dat de vernieuwde organisatieLees meer

23-01-2018
Nieuws over kinderen

Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kwam er eerder al het pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Nu  overtuigdeLees meer

22-12-2017
Nieuws uit het parlement

Wie erft van zijn ouders kan kiezen of hij de hele nalatenschap behoudt of verwerpt ten voordele van zijn eigen kinderen. Bij de op stapelLees meer

21-12-2017
Nieuws over kinderen

Tienermoeders zullen binnenkort automatisch recht hebben op het laagste tarief in de kinderopvang. Dat staat in een voorstel van decreetLees meer