Nieuws

14-08-2013
Nieuws over zorg

CD&V stelt ‘het recht op gezinsleven’ centraal. Het leven in partnerschap draagt in belangrijkeLees meer

14-06-2013
Nieuws over wonen

Een kwalitatieve en betaalbare huurwoning vinden, het blijft voor vele gezinnen een moeilijke opgave. Wie geen sociale woning kan huren, kanLees meer

09-06-2013
Nieuws over wonen

Energienormen voor nieuwe woningen, we lezen er bijna dagelijks over. Voldoen aan die normen is op lange termijn niet alleen goed voor deLees meer

22-05-2013
Nieuws over kinderen

“Als je als kind of jongere te maken krijgt met jeugdhulp, is het van groot belang dat je beroep kan doen op een vertrouwenspersoon.Lees meer

15-05-2013
Nieuws over kinderen

Het jaarverslag 2012 van Jongerenwelzijn legt een aantal knelpunten ondubbelzinnig bloot. De voornaamste vaststelling is de blijvende stijging vanLees meer

17-04-2013
Nieuws over wonen

Voormalige psychiatrische patiënten vinden moeilijk een woning om zelfstandig te wonen, niet in het minst omdat ze er de middelen niet voorLees meer

27-02-2013
Nieuws over kinderen

Het zondagavondprogramma ‘De Bleekweide’ lokt heel wat reacties uit. Het programma toont het verhaal van verschillende jongeren die therapieLees meer

17-01-2013
Nieuws over wonen

De nood aan betaalbare woongelegenheden klinkt in heel Vlaanderen. Zowel lokale besturen als sociale huisvestingsmaatschappijen en VMSW (Lees meer

09-05-2012
Nieuws over kinderen

Gezinnen staan om diverse redenen onder druk en zijn soms kwetsbaar. Niet elk gezin kan hier op eigen kracht mee omgaan. Pleegzorg kan dan eenLees meer

28-03-2012
Nieuws over kinderen

Precies een jaar geleden namen Vlaams Volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Tinne Rombouts het voortouw om door middel van eenLees meer