Nieuws

09-05-2012
Nieuws over kinderen

Gezinnen staan om diverse redenen onder druk en zijn soms kwetsbaar. Niet elk gezin kan hier op eigen kracht mee omgaan. Pleegzorg kan dan eenLees meer

28-03-2012
Nieuws over kinderen

Precies een jaar geleden namen Vlaams Volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Tinne Rombouts het voortouw om door middel van eenLees meer

27-03-2012
Nieuws over wonen

Het beveiligen van woningen is belangrijk om inbraken te voorkomen. Dat mensen zich d.m.v. het zogenaamde technopreventief advies latenLees meer

14-03-2012
Nieuws over kinderen

Geweld, misbruik en kindermishandeling hebben een bijzonder zware impact op iedereen die hierbij betrokken is. Ze tasten de leefkwaliteit enLees meer

05-03-2012
Nieuws over kinderen

Met drie zelfdodingen per dag ligt het sterftecijfer door suïcide in Vlaanderen zeer hoog. Dit vraagt dan ook een duidelijke beleidsmatigeLees meer

28-02-2012
Nieuws over kinderen

Vlaams volksvertegenwoordiger stelt voor om – in navolging van de bestaande mediarichtlijnen voor berichtgeving over zelfdoding – ookLees meer

24-01-2012
Nieuws over wonen

Moet men voor de verkoop van een of meer woongelegenheden die deel uitmaken van een groter geheel, voorafgaandelijk een verkavelingsvergunningLees meer

13-01-2012
Nieuws over wonen

Door een aantal wijzigingen in de voorwaarden vallen veel voormalige psychiatrische patiënten uit deLees meer

06-07-2011
Nieuws over kinderen

Een aantal maanden geleden werkte Katrien samen met collega-volksvertegenwoordigers Tom Dehaene, Vera Jans en Tinne Rombouts een nota uit overLees meer