Katrien aan de bel voor kinderen

Kinderen, ze zijn nooit ver weg in het parlementair werk van Katrien. Zo leidde haar ijver voor het recht van kinderen om te spelen tot het charter Goe Gespeeld, dat de meeste Vlaamse gemeenten ondertussen onderschreven.

De verplichte vermelding van het meldpunt 1712 bij artikelen of programma’s over misbruik en geweld op kinderen en jongeren moeten mensen sneller naar de hulpverlening leiden en ervoor zorgen dat dit onrecht niet toegedekt blijft.

 

Ook voor kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien, nam Katrien het voortouw. Het nieuwe decreet pleegzorg is van haar hand en maakt pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm wanneer kinderen niet in hun eigen gezin kunnen blijven.

 

Kinderen die leven buiten een gezin zijn bijzonder kwetsbaar. Hun rechten moeten we extra bewaken. Binnen de jeugdzorg blijft Katrien haar expertise verder benutten.

 

Met de Huizen van het Kind zal in elke Vlaamse gemeente een laagdrempelig aanspreekpunt komen voor ouders en kinderen. Zowel de opvoedingswinkels als de consultatiebureaus vinden er een plek. Het moeten bovendien echte ontmoetingsplaatsen worden, denk maar aan babybabbels.

 

Echtscheidingen, gezinsbreuken, prestatiedruk, dit maakt het voor kinderen soms moeilijk. Toch moeten ze zich goed kunnen voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hierin kunnen coaches geestelijke gezondheid of zorgleerkrachten op school een belangrijke taak vervullen. En die vertrouwensleerkracht, Katrien blijft er voor ijveren. 

Nieuws over kinderen

22-02-2019
Nieuws over kinderen

Vorig jaar vonden 32 buitenlandse kinderen een nieuwe thuis bij een gezin in Vlaanderen door bemiddeling van een dienst voorLees meer

21-02-2019
Nieuws over kinderen

Binnenkort komt er in Vlaanderen een afstammingscentrum en een daaraan gekoppelde DNA-databank. De Vlaamse meerderheidspartijen diendenLees meer

11-02-2019
Nieuws over kinderen

Gezinnen doen steeds vaker een beroep op opvang voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Met een voorstel van decreet beogenLees meer