Katrien aan de bel voor kinderen

Kinderen, ze zijn nooit ver weg in het parlementair werk van Katrien. Zo leidde haar ijver voor het recht van kinderen om te spelen tot het charter Goe Gespeeld, dat de meeste Vlaamse gemeenten ondertussen onderschreven.

De verplichte vermelding van het meldpunt 1712 bij artikelen of programma’s over misbruik en geweld op kinderen en jongeren moeten mensen sneller naar de hulpverlening leiden en ervoor zorgen dat dit onrecht niet toegedekt blijft.

 

Ook voor kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien, nam Katrien het voortouw. Het nieuwe decreet pleegzorg is van haar hand en maakt pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm wanneer kinderen niet in hun eigen gezin kunnen blijven.

 

Kinderen die leven buiten een gezin zijn bijzonder kwetsbaar. Hun rechten moeten we extra bewaken. Binnen de jeugdzorg blijft Katrien haar expertise verder benutten.

 

Met de Huizen van het Kind zal in elke Vlaamse gemeente een laagdrempelig aanspreekpunt komen voor ouders en kinderen. Zowel de opvoedingswinkels als de consultatiebureaus vinden er een plek. Het moeten bovendien echte ontmoetingsplaatsen worden, denk maar aan babybabbels.

 

Echtscheidingen, gezinsbreuken, prestatiedruk, dit maakt het voor kinderen soms moeilijk. Toch moeten ze zich goed kunnen voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hierin kunnen coaches geestelijke gezondheid of zorgleerkrachten op school een belangrijke taak vervullen. En die vertrouwensleerkracht, Katrien blijft er voor ijveren. 

Nieuws over kinderen

23-01-2018
Nieuws over kinderen

Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers kwam er eerder al het pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren. Nu  overtuigdeLees meer

21-12-2017
Nieuws over kinderen

Tienermoeders zullen binnenkort automatisch recht hebben op het laagste tarief in de kinderopvang. Dat staat in een voorstel van decreetLees meer

19-11-2017
Nieuws over kinderen

Sedert het decreet van 2012 wijzigde de context van interlandelijke adoptie sterk. Ook de nood aan een nieuw kader om zoveel mogelijkLees meer