Katrien aan de bel voor kinderen

Kinderen, ze zijn nooit ver weg in het parlementair werk van Katrien. Zo leidde haar ijver voor het recht van kinderen om te spelen tot het charter Goe Gespeeld, dat de meeste Vlaamse gemeenten ondertussen onderschreven.

De verplichte vermelding van het meldpunt 1712 bij artikelen of programma’s over misbruik en geweld op kinderen en jongeren moeten mensen sneller naar de hulpverlening leiden en ervoor zorgen dat dit onrecht niet toegedekt blijft.

 

Ook voor kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien, nam Katrien het voortouw. Het nieuwe decreet pleegzorg is van haar hand en maakt pleegzorg de eerste te overwegen hulpverleningsvorm wanneer kinderen niet in hun eigen gezin kunnen blijven.

 

Kinderen die leven buiten een gezin zijn bijzonder kwetsbaar. Hun rechten moeten we extra bewaken. Binnen de jeugdzorg blijft Katrien haar expertise verder benutten.

 

Met de Huizen van het Kind zal in elke Vlaamse gemeente een laagdrempelig aanspreekpunt komen voor ouders en kinderen. Zowel de opvoedingswinkels als de consultatiebureaus vinden er een plek. Het moeten bovendien echte ontmoetingsplaatsen worden, denk maar aan babybabbels.

 

Echtscheidingen, gezinsbreuken, prestatiedruk, dit maakt het voor kinderen soms moeilijk. Toch moeten ze zich goed kunnen voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hierin kunnen coaches geestelijke gezondheid of zorgleerkrachten op school een belangrijke taak vervullen. En die vertrouwensleerkracht, Katrien blijft er voor ijveren. 

Nieuws over kinderen

21-09-2018
Nieuws over kinderen

De jeugdrechtbank zou voor zeer kwetsbare jongeren of jongvolwassenen, onder welomschreven voorwaarden, voortgezette jeugdhulpverlening na deLees meer

22-08-2018
Nieuws over kinderen

CD&V wil dat er in Vlaanderen een afstammingscentrum met een daaraan gekoppelde DNA-databank wordt opgericht. Bij dit centrum kunnenLees meer

03-05-2018
Nieuws over kinderen

Mantelzorgers bieden toegewijde zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in de eigenLees meer