Katrien aan de bel voor zorg

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke zorg garanderen en mensen volwaardig deel laten uitmaken van de samenleving blijven de komende jaren enorme uitdagingen.

Katrien lanceerde een nieuw zorgmodel dat ze de komende jaren wil concretiseren. Daarin staat het intersectoraal denken voorop. Want of u nu zorg nodig hebt omwille van  ouderdom, ziekte, een beperking of een psychiatrisch probleem, dat mag niet bepalen of en welke zorg u krijgt.

 

Ook in de uitbouw van informele zorg, bijv. binnen buurtzorgnetwerken of door het ondersteunen van vrijwilligers, ziet Katrien veel mogelijkheden. Door invulling te geven aan de unieke relatie tussen mensen met zorgnoden, mantelzorgers, vrienden, familieleden, professionele medewerkers en vrijwilligers kan méér gerealiseerd worden met minder middelen.

 

Bovendien krijgt zo de vermaatschappelijking van zorg meer vorm. Samen moeten we zorg opnemen. Slechts zo kan iedereen er echt bij horen. Afstemming tussen professionele en vrijwillige zorg, tussen thuiszorg en residentiële zorg, het is o zo belangrijk.

Nieuws over zorg

14-06-2018
Nieuws over zorg

CD&V pleit voor een intersectorale commissie voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen gebruikers en aanbieders vanLees meer

26-04-2018
Nieuws over zorg

Het aantal aanvragen voor kraamzorg stijgt de laatste jaren aanzienlijk. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger KatrienLees meer

10-04-2018
Nieuws over zorg

De twee moeder-babyeenheden in Vlaanderen kregen in 2017 ruim een vijfde meer aanmeldingen dan in 2015. Door de toegenomen complexiteit van deLees meer