Nieuws

07-09-2017
Nieuws over kinderen

Het aantal opvanglocaties en opvangplaatsen in de gezinsopvang is de laatste jaren afgenomen, terwijl de groepsopvang de laatste jaren inLees meer

25-08-2017
Nieuws over wonen

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil de aanpassingspremies vanuit het VAPH en Wonen-Vlaanderen omvormen tot een nieuw systeem. HetLees meer

11-08-2017
Nieuws over zorg

Net als voor personen met een handicap, zoekt de Vlaamse regering naar een manier om de ouderenzorg persoonsvolgend te financieren. VlaamsLees meer

15-07-2017
Nieuws uit het parlement

Vandaag nam de Vlaamse Regering kennis van het evaluatierapport over het decreet pleegzorg. Daarbij springt de vaststelling dat het decreetLees meer

12-04-2017
Nieuws over kinderen

Met meer dan 40.000 zijn ze, de kinderen die in Vlaanderen naar de gezinsopvang gaan en vandaag opgevangen worden door ongeveer 5.600Lees meer

07-04-2017
Nieuws uit het parlement

Wie erft van zijn ouders kan kiezen of hij de hele nalatenschap behoudt of verwerpt ten voordele van zijn eigen kinderen. VlaamsLees meer

05-04-2017
Nieuws over kinderen

Studenten die ziek zijn of een beperking hebben waardoor ze geen voltijds studieprogramma kunnen volgen, lopen daardoor de kans hun recht opLees meer

03-04-2017
Nieuws over kinderen

Sinds begin vorig jaar hebben gemeenten de mogelijkheid om een verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders te openen. Uit eenLees meer

27-03-2017
Nieuws uit het parlement

Vorig jaar werden meer dan twee derden van de overledenen gecremeerd in plaats van begraven. DatLees meer

15-03-2017
Nieuws over kinderen

Vorig jaar vonden 183 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een opvangplaats in een pleeggezin. Er werden ook twee snelleLees meer