Welkom

Een betaalbare woning, kwaliteitsvolle zorg voor wie we graag zien, kansen voor onze kinderen… ligt u er ook wel eens wakker van? Het zijn thema’s die mij drijven in m'n politiek engagement.

 

In de 25 jaar dat ik politiek actief ben, heb ik al heel wat resultaten kunnen boeken. Het doet deugd dat ik in kranten wordt genoemd in het rijtje van de beste parlementairen. Ook de volgende jaren blijf ik aan de bel trekken voor een sterk en warm Vlaanderen!

 

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke zorg garanderen en mensen volwaardig deel laten uitmaken van de samenleving blijven de komende jaren enorme uitdagingen.

Lees meer

Kinderen, ze zijn nooit ver weg in het parlementair werk van Katrien. Zo leidde haar ijver voor het recht van kinderen om te spelen tot het charter Goe Gespeeld, dat de meeste Vlaamse gemeenten ondertussen onderschreven.

Lees meer

Een betaalbare, gezonde, veilige plek om te kunnen wonen, iedereen heeft er recht op. Voor veel mensen is dit echter een dagelijkse zorg. Ook hier trekt Katrien aan de bel voor wie een steuntje nodig heeft.

Lees meer

In de kijker

19-01-2016
Nieuws uit het parlement

Mijnheer de Staatssecretaris,

 

U had het zich wellicht anders voorgesteld, toen u de verantwoordelijkheid als staatssecretaris voorLees meer

29-12-2015
Nieuws over zorg

Antwerpen hinkt achterop

Vlaanderen zet er sterk op in om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen naarmateLees meer

15-12-2015
Nieuws over kinderen

De interlandelijke adopties zijn de laatste tijd niet uit het nieuws. Eerst waren er de problemen met Congo, zeer recent met Oeganda en deze weekLees meer

04-11-2015
Nieuws over kinderen

Naar schatting 40.000 jongeren in Vlaanderen tussen 10 en 24 jaar dragen mee zorg voor hun zieke moeder of vader. Deze kinderen enLees meer

26-10-2015
Nieuws uit het parlement

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil gemeenten de mogelijkheid geven om naast de strooiweide op de begraafplaats nog andereLees meer