Welkom

Een betaalbare woning, kwaliteitsvolle zorg voor wie we graag zien, kansen voor onze kinderen… ligt u er ook wel eens wakker van? Het zijn thema’s die mij drijven in m'n politiek engagement.

 

In de 25 jaar dat ik politiek actief ben, heb ik al heel wat resultaten kunnen boeken. Het doet deugd dat ik in kranten wordt genoemd in het rijtje van de beste parlementairen. Ook de volgende jaren blijf ik aan de bel trekken voor een sterk en warm Vlaanderen!

 

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke zorg garanderen en mensen volwaardig deel laten uitmaken van de samenleving blijven de komende jaren enorme uitdagingen.

Lees meer

Kinderen, ze zijn nooit ver weg in het parlementair werk van Katrien. Zo leidde haar ijver voor het recht van kinderen om te spelen tot het charter Goe Gespeeld, dat de meeste Vlaamse gemeenten ondertussen onderschreven.

Lees meer

Een betaalbare, gezonde, veilige plek om te kunnen wonen, iedereen heeft er recht op. Voor veel mensen is dit echter een dagelijkse zorg. Ook hier trekt Katrien aan de bel voor wie een steuntje nodig heeft.

Lees meer

In de kijker

07-07-2016
Nieuws over kinderen

Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. In een voorstel van resolutie, waar KatrienLees meer

22-06-2016
Andere

Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven. Zo willen sommige mensen graag datLees meer

02-06-2016
Nieuws over kinderen

Gezinnen met kinderen zijn het gewoon: elke maand ontvangen ze stipt kinderbijslag. Alleen al in Vlaanderen gaat het om 1,6 miljoen kinderen, dieLees meer

31-05-2016
Nieuws over kinderen

Sinds de overheveling van de kinderbijslag naar Vlaanderen pleit CD&V voor een transparant systeem waarbij elk kind als gelijkwaardigLees meer

08-04-2016
Nieuws over zorg

Zo’n 4.600 vrijwilligers presteerden het voorbije jaar bijna 500.000 uren nachtopvang. Zo hielden ze bijna 10.000 mensen met extraLees meer