Nieuws

18-10-2013
Nieuws over kinderen

Computers, tablets, spelconsoles… jongeren kennen er tegenwoordig alles van. Voor senioren daarentegen is het vaak nog onbekend terrein.Lees meer

26-09-2013
Nieuws over zorg

In Vlaanderen zijn 20 CGG (centra voor geestelijke gezondheidszorg) actief. Zij hebben allemaal een team dat zich specifiek bezighoudt met deLees meer

14-08-2013
Nieuws over zorg

CD&V stelt ‘het recht op gezinsleven’ centraal. Het leven in partnerschap draagt in belangrijkeLees meer

14-06-2013
Nieuws over wonen

Een kwalitatieve en betaalbare huurwoning vinden, het blijft voor vele gezinnen een moeilijke opgave. Wie geen sociale woning kan huren, kanLees meer

09-06-2013
Nieuws over wonen

Energienormen voor nieuwe woningen, we lezen er bijna dagelijks over. Voldoen aan die normen is op lange termijn niet alleen goed voor deLees meer

22-05-2013
Nieuws over kinderen

“Als je als kind of jongere te maken krijgt met jeugdhulp, is het van groot belang dat je beroep kan doen op een vertrouwenspersoon.Lees meer

15-05-2013
Nieuws over kinderen

Het jaarverslag 2012 van Jongerenwelzijn legt een aantal knelpunten ondubbelzinnig bloot. De voornaamste vaststelling is de blijvende stijging vanLees meer

17-04-2013
Nieuws over wonen

Voormalige psychiatrische patiënten vinden moeilijk een woning om zelfstandig te wonen, niet in het minst omdat ze er de middelen niet voorLees meer

27-02-2013
Nieuws over kinderen

Het zondagavondprogramma ‘De Bleekweide’ lokt heel wat reacties uit. Het programma toont het verhaal van verschillende jongeren die therapieLees meer

17-01-2013
Nieuws over wonen

De nood aan betaalbare woongelegenheden klinkt in heel Vlaanderen. Zowel lokale besturen als sociale huisvestingsmaatschappijen en VMSW (Lees meer