Nieuws

28-03-2012
Nieuws over kinderen

Precies een jaar geleden namen Vlaams Volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Tinne Rombouts het voortouw om door middel van eenLees meer

27-03-2012
Nieuws over wonen

Het beveiligen van woningen is belangrijk om inbraken te voorkomen. Dat mensen zich d.m.v. het zogenaamde technopreventief advies latenLees meer

14-03-2012
Nieuws over kinderen

Geweld, misbruik en kindermishandeling hebben een bijzonder zware impact op iedereen die hierbij betrokken is. Ze tasten de leefkwaliteit enLees meer

05-03-2012
Nieuws over kinderen

Met drie zelfdodingen per dag ligt het sterftecijfer door suïcide in Vlaanderen zeer hoog. Dit vraagt dan ook een duidelijke beleidsmatigeLees meer

28-02-2012
Nieuws over kinderen

Vlaams volksvertegenwoordiger stelt voor om – in navolging van de bestaande mediarichtlijnen voor berichtgeving over zelfdoding – ookLees meer

24-01-2012
Nieuws over wonen

Moet men voor de verkoop van een of meer woongelegenheden die deel uitmaken van een groter geheel, voorafgaandelijk een verkavelingsvergunningLees meer

13-01-2012
Nieuws over wonen

Door een aantal wijzigingen in de voorwaarden vallen veel voormalige psychiatrische patiënten uit deLees meer

06-07-2011
Nieuws over kinderen

Een aantal maanden geleden werkte Katrien samen met collega-volksvertegenwoordigers Tom Dehaene, Vera Jans en Tinne Rombouts een nota uit overLees meer