Nieuws

15-05-2013
Nieuws over kinderen

Het jaarverslag 2012 van Jongerenwelzijn legt een aantal knelpunten ondubbelzinnig bloot. De voornaamste vaststelling is de blijvende stijging vanLees meer

17-04-2013
Nieuws over wonen

Voormalige psychiatrische patiënten vinden moeilijk een woning om zelfstandig te wonen, niet in het minst omdat ze er de middelen niet voorLees meer

27-02-2013
Nieuws over kinderen

Het zondagavondprogramma ‘De Bleekweide’ lokt heel wat reacties uit. Het programma toont het verhaal van verschillende jongeren die therapieLees meer

17-01-2013
Nieuws over wonen

De nood aan betaalbare woongelegenheden klinkt in heel Vlaanderen. Zowel lokale besturen als sociale huisvestingsmaatschappijen en VMSW (Lees meer

09-05-2012
Nieuws over kinderen

Gezinnen staan om diverse redenen onder druk en zijn soms kwetsbaar. Niet elk gezin kan hier op eigen kracht mee omgaan. Pleegzorg kan dan eenLees meer

28-03-2012
Nieuws over kinderen

Precies een jaar geleden namen Vlaams Volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Tinne Rombouts het voortouw om door middel van eenLees meer

27-03-2012
Nieuws over wonen

Het beveiligen van woningen is belangrijk om inbraken te voorkomen. Dat mensen zich d.m.v. het zogenaamde technopreventief advies latenLees meer

14-03-2012
Nieuws over kinderen

Geweld, misbruik en kindermishandeling hebben een bijzonder zware impact op iedereen die hierbij betrokken is. Ze tasten de leefkwaliteit enLees meer

05-03-2012
Nieuws over kinderen

Met drie zelfdodingen per dag ligt het sterftecijfer door suïcide in Vlaanderen zeer hoog. Dit vraagt dan ook een duidelijke beleidsmatigeLees meer

28-02-2012
Nieuws over kinderen

Vlaams volksvertegenwoordiger stelt voor om – in navolging van de bestaande mediarichtlijnen voor berichtgeving over zelfdoding – ookLees meer